מדיניות האיכות image
אספקת שירות איכותי עבור המוצרים והשירותים הנדרשים ע"י הגורם המזמין, במטרה לעמוד במטרות העסקיות של החברה, ובמאמצי השיווק שלה.

על מנת לעמוד ביעדיה החברה תנהל את האיכות על פי העקרונות העיקריים הבאים:
  • שביעות רצון לקוח.
  • מצוינות בכל תחומי הפעילות.
  • שיפור מתמיד.

עקרון המצוינות: אחת מאבני היסוד באסטרטגיה והפילוסופיה של החברה.
על מנת להשיגה החברה:
  • תפעיל תהליכים מבוקרים, תפעיל עובדים מיומנים, תפעיל שיטות וכלים מדעיים.
  • תתאים את איכות המוצרים לדרישות איכות ייחודיות על פי דרישות הלקוח וצפיותיו, תוך הקפדה על תקנים ותקנות.

החברה מחויבת לשיפור מתמיד ולאפקטיביות מערכת ניהול האיכות באמצעות:
  • הדרכה לעובדים.
  • שיפור תהליכי מדדים.
  • משוב בכל ערוצי הפעילות.

הנהלת החברה מחויבת לשפר בהתמדה את איכות המוצרים תוך ניתוח של תלונות לקוחות (באם יהיו) והפקת לקחים למניעת הישנותן.
שביעות רצון לקוחות היא בסיס להמשך צמיחתה והתפתחותה של החברה.
אמינות בדיווח ועבודת צוות הם מערכי יסוד של החברה ובסיס להשתפרותה.

החברה ועובדיה כאחד מחויבים לאיכות המוצרים המסופקים על ידה.