ביצוע צריבת תוכנה, בדיקות פונקציונאליות, הרכבות מכאניות.